Innoite perustelee IT-hankkeita liiketoiminnalle ja käynnistää ne asiakkaan toivomalla tavalla.

Hankintapalvelut tutkii markkinatilanteen mukaiset vaihtoehdot, sekä vertailee palveluntarjoajia asiakasyrityksen kannalta toimivimman ratkaisun löytymiseksi ja käyttöönottamiseksi.

Innoite Oy on tottunut laatimaan liiketoimintaperustelut (Business case) ja suorittamaan hankittavien palveluiden ja käytettävien palveluntarjoajien vertailut.

Innoitteen hankintapalvelun avulla asiakasyritys tietää mitä lähtee ostamaan, mistä ja millä ehdoilla sen tulee saamaan.

Innoite Oy on valmis avustamaan asiakkaitaan sopimusten laadinnassa ja osallistumaan sovittujen palvelukokonaisuuksien käyttöönottoon projektinhallintapalvelun kautta.

  • Hankinnan tarvekartoitus
  • Liiketoimintaperusteluiden laadinta
  • Vaihtoehtojen ja markkinatilanteen selvitys
  • Toimittajien kilpailutus ja valinta
  • Hankinta- ja palvelusopimuksien laadinta
  • Projektin ja palveluiden käynnistäminen