Innoitteen periaatteisiin kuuluu ymmärtää asiakkaan lähtötilanne kokonaisuudessaan ennen projektien ja investointien käynnistämistä.

Projektit perustuvat asiakkaan nykytilan analyysiin, jonka perusteella määritellään projektin tavoitteet, toimenpiteet ja laajuus.

Asiakasyritys voi luottaa siihen, että tietohallinnon projektit tuottavat Innoitteen avulla sen mitä tarvitaan, ja yritys voi keskittyä ydinbisnekseensä.

Projektihallinnan onnistumisen edellytys on organisaation eri tasojen toimintalogiikoiden ja tulosvastuiden ymmärrys.

  • Projektin tavoitteiden ja tehtävien määrittely
  • Projektin kustannusarvion laadinta
  • Projektisuunnitelman laadinta
  • Projektin organisointi ja käynnistäminen
  • Projektin seuranta ja auditointi
  • Projekti/hankehallinta

Innoitteen suorittama projektihallinta käsittää liittymien, ajan, kustannusten, riskien, laajuuden, resurssien, hankintojen, laadun ja tiedottamisen hallinnan.