Våra professionella tjänster har utformats för att hjälpa kundens IT-organisation arbeta effektivt och producera tjänster som ger optimalt stöd för företagets affärsstrategi. Våra tjänster är alltid i linje med kundens IT-praxis.

Våra professionella tjänster hjälper kunden att definiera hur IT-resurser och åtgärder bör riktas för att ge bästa möjliga stöd för företagets verksamhet. Våra konsulter arbetar vanligen tillsammans med representanter för kundens IT-och affärsorganisation när vi utvärderar situationen, fastställer åtgärder och utvecklar nya tjänster.

Exempel på våra professionella tjänster:

  • Definition och utveckling av verksamhetsmodeller
  • Definition, grundande och koordinering av nya tjänster
  • Projekt-och programledning för utvecklingsprojekt
  • Förändringsarbete (change management) för IT-tjänster
  • Utvärdering av leverantörer och tjänster