När de använder våra upphandlingstjänster, har våra kunder alltid kontroll över sina inköp och köpvillkor. Vi genomför utvärderingar av tjänster och leverantörer. Vi motiverar också IT-investeringar för kundens affärsorganisation.

Eftersom vi är ett oberoende företag, kan våra kunder på att vi hittar de tjänster och leverantörer som bäst passar deras behov och resurser.

Vi har erfarenhet av att formulera affärsargumenten för IT-inköp så att våra kunders affärsorganisation inser fördelarna med investeringarna. Vi utför även jämförelser och utvärderingar av tjänster och leverantörer för våra kunder.

Exempel på våra upphandlingstjänster:

  • Behovsanalys
  • Skapande av business case
  • Analys över leverantörer och produktalternativ
  • Konkurrensutsättning
  • Etablering av nya leverantörer och avtal
  • Start av upphandlingsprojekt och skapande av inköpsprocesser

Vi hjälpa också gärna våra kunder med kontraktprocessen. Vi kan också hjälpa till med lanseringen av inköpta tjänster genom våra projektledningstjänster.