Innoite utför både program-och projektledning. Våra kunder kan lita på att vi styr deras IT-program och -projekt så att de går i mål som planerat, medan kunden fokuserar på sin kärnverksamhet.

Våra projekt bygger alltid på en analys av kundens nuvarande situation. Med hjälp av den kan vi klart definiera projektets mål, omfattning och de åtgärder som krävs.

För att ett projekt skall lyckas, krävs en grundlig förståelse av organisationens resurser, inre dynamik och ansvar. Därför strävar vi till att skapa en överblick av kundens situation och behov innan projekt och investeringar påbörjas.

Exempel på våra projektledningstjänster:

  • Definition av projektets målsättning och innehåll
  • Projektbudgetering
  •  Projektplanering
  • Projektkoordinering och initiering
  • Uppföljning och revision
  • Projekt-/programledning som helhet (alla projektledningsuppgifter ingår)

Vår projektledningshelhet innebär att vi leder projektets tidtabell, kostnader, risker, omfattning, resurser, upphandling, kvalitet och kommunikation samt samordnar denna helhet.