Vi vet att en fungerande infrastruktur har en enorm betydelse för våra kunders verksamhet. När de använder våra tekniska tjänster, kan våra kunder vara säkra på att ändringar och förbättringar i deras infrastrukturtjänster utförs snabbt och framgångsrikt.

Våra tjänster omfattar bl.a. installationer, utbildningar, konfigurationer, revisioner, enkäter och systemintegrationer.

Innoites tekniska tjänster stöder kundens IT-organisation genom problemlösning, nulägesanalys och förändringsarbete.

Exempel på våra tekniska tjänster:

  • Problemlösning (grundorsaksanalys)
  • Nulägesanalys
  • Tillsyn av installationer
  • IT-revisioner
  • Sammanslagning av databaser
  • Samordning och övervakning av systemintegrationer
  • Utbildningar och seminarier
  • Undersökningar, enkäter